Naudinga Žinoti Geras patarimas apie lempų įrengimą

Kabamieji šviestuvai ir svoris

Kabamojo šviestuvo laidas gali išlaikyti tam tikrą svorį, kuris priklauso nuo to, kiek laidų yra kabelyje (2 arba 3) ir koks jų skerspjūvio plotas (0,75 mm2 arba 1 mm2). Nuo tam tikro skerspjūvio laidų skaičiaus mm2 priklauso didžiausias lempos svoris kilogramais:

2 laidai po 0,75 mm2 – didžiausias svoris 2,2 kg;
2 laidai po 1 mm2 – didžiausias svoris 3 kg;
3 laidai po 0,75 mm2 – didžiausias svoris 3,4 kg;
3 laidai po 1 mm2 – didžiausias svoris 4,5 kg.

Montavimas

Prieš montuodami naująją lempą nepamirškite išjungti elektros energijos. Įsitikinti, kad elektra tikrai išjungta, galite palikę įjungtą kitą lempą toje vietoje, kurioje dirbsite. Jei ji užges, kai įjungiate pertraukiklį, dirbti turėtų būti saugu.

Net jei šviesa užgeso, rekomenduojame dar kartą patikrinti įtampą, kad būtumėte 100 proc. tikri.

Kabelių prijungimas prie instaliacijos dėžutės

Jei pastato laidai yra išvesti iš lubose ar sienoje esančios instaliacijos dėžutės arba tiesiog skylės, lempos negalėsite kabinti tiesiai ant tų laidų. Turėsite naudoti kablį ir svorį mažinantį įtaisą arba pakabinimo varžtą.

Žingsnis po žingsnio

1. Išjunkite elektrą.
2. Nuimkite 3–5 cm lempos kabelio išorinės dangos.
3. Nuimkite vidinių laidų dangą. Susukite varinius atskirų laidų galus ir nukirpkite juos iki maždaug 6 mm.
4. Įkiškite laidus į jungtis, įsitikinkite, kad visas varinis laidas yra jungties viduje, ir priveržkite varžtus.

5. Pakabinkite šviestuvą ant kablio ir uždenkite gaubtu.

Kabelių prijungimas prie rozetės arba lempos jungiamosios dėžutės

Rozetė arba lempos jungiamoji dėžutė turi specialias jungtis lempos laidams ir įmontuotą svorio mažinimo įtaisą. Rozetės paprastai atlaiko iki 5 kg svorį, tačiau, kaip paaiškinome pirmiau, lempos laidas turi savo svorio apribojimus. Jei šviestuvas nebus kabinamas tiesiai po rozete ar jungiamąja dėžute, galite sumontuoti lenktinę detalę arba kablį ir svorio mažinimo įtaisą arba pakabinimo varžtą.

Jungtys

Rozetėje arba jungiamojoje dėžutėje gali būti ne daugiau kaip 4 jungtys, paženklintos taip:

N arba 0 – neutralusis laidas;

M arba M1 – vidurinis laidas – srovė iš sieninio jungiklio;

L, P, F arba M2 – fazė – įprastinė srovė iš antrojo dvigubo jungiklio;

J arba gnd - įžeminimas.

Žingsnis po žingsnio

1. Išjunkite elektrą.
2. Nuimkite 3–5 cm lempos kabelio išorinės dangos.
3. Nuimkite vidinių laidų dangą. Susukite varinius atskirų laidų galus ir nukirpkite juos iki maždaug 6 mm.
4. Įkiškite laidus į jungtis, įsitikinkite, kad visas varinis laidas yra jungties viduje, ir priveržkite varžtus. Patraukite laidą, kad įsitikintumėte, jog laidai yra patikimai pritvirtinti. Žalią arba geltoną laidą prijunkite tik tuo atveju, jei yra įžeminimo jungtis.
5. Prakiškite kabelį po kabelio atrama ir įsitikinkite, kad išorinė danga nepažeista. Prisukite atramą ir patraukite už kabelio, kad įsitikintumėte, jog jis saugus. Prisukite arba užspauskite rozetės dangtelį. Nepamirškite atskirus laidus nupjauti taip, kad liktų tik 6 mm vario, ir įsitikinkite, kad rozetė ir kabelio atrama yra patikimai pritvirtintos.